Indeks Al-Quran: XIV. SEJARAH

Indeks Al-Quran: XIV. SEJARAH

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

XIV. SEJARAH

1. Perjalanan umat dahulu. 12: 109. 21: 30.

2. Pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa. 10: 13. 17: 17. 20: 128. 24: 34. 28: 58. 38: 3.

3. Dua anak Adam (Qabil dan Habil). 5: 27-32.

4. Nabi Nuh.

a. Kaum Nuh. 22: 42. 25: 37. 26: 105. 38: 12.

b. Angin topan. 6: 6. 7: 133. 29: 14.

c. Isteri Nuh. 66: 10.

5. Kaum Tubba’. 44: 37. 50: 14.

6. Luqman dan kebijaksanaannya. 31: 12, 13, 16-19.

7. Ibrahim.

a. Kaum Ibrahim. 3: 33. 4: 54. 9: 70. 22: 43.

b. Saarah (isteri Ibrahim). 11: 71. 51: 29.

8. Ashhaaburrassi. 25: 38. 50: 12.

9. Ashhaabul Qaryah. 36: 13.

10. Ashhaabul Kahfi. 18: 9-26.

11. Ashhaaburraqiim. 18: 9.

12. Yang dimatikan Allah selama 100 tahun. 2: 259.

13. Mereka yang keluar dari rumah kerana takut mati. 2: 243.

14. ‘Aad (kaum Nabi Hud). 14: 9. 22: 42. 29: 38.

15. Thamuud (kaum Nabi Salleh). 7: 73. 9: 70.

16. Kaum Luth.

a. Keluarga Luth. 27: 56. 38: 13. 54: 33, 34.

b. Isteri Luth. 15: 60. 27: 57. 29: 32, 33. 66: 10.

c. Al Mu’tafikaat (kaum Luth yang telah dihancurkan). 9: 70. 69: 9.

17. Dzul Qurnain. 18: 83-98.

18. Ya’juuj Ma’juuj. 18: 94. 21: 96.

19. Yaakub. 12: 6. 19: 6.

20. Al Asbaath (anak cucu Nabi Yaakub). 7: 160.

21. Isteri Al ‘Aziiz (sebutan raja Mesir). 12: 21, 30, 51.

22. Ashhäbu Madyan (kaum nabi Syuaib). 7: 85. 9: 70. 15: 78. 20: 40. 22: 44. 26: 176.

23. Dua puteri Syuaib. 28: 23-27.

24. Firaun.

a. Kaum Firaun. 3: 11. 8: 52. 14: 6. 26: 11.

b. Firaun. 11: 97. 14: 6. 23: 46. 27: 12. 29: 39.

c. Isteri Firaun (‘Asiyah). 28: 9. 66: 11.

25. Nabi Musa.

a. Ibu Nabi Musa. 28: 7, 10.

b. Kaum Nabi Musa. 2: 248. 4: 47. 26: 61.

c. Attaabuut (peti tempat menyimpan Taurat). 2: 248.

d. Isteri Nabi Musa. 28: 23-30.

e. Ashhaabussafiinah. 29: 15.

f. Harun. 2: 248.

26. Qarun. 28: 76-83. 29: 39, 40. 40: 24.

27. Saba’.

a. Balqiis (Ratu Saba’). 27: 23.

b. Kaum Saba’. 27: 22-44. 34: 15-19.

28. Imran.

a. Keluarga Imran. 3: 33.

b. Isteri Imran (Ibu Maryam). 3: 35. 19: 28.

c. Maryam puteri Imran. 19: 16-34. 21: 91.

29. Kaum Hawariyyun. 3: 52. 5: 111, 112. 61: 14.

30. Ashhaabul Ukhduud. 85: 1-8.

31. Ashhaabul Fiil. 105: 1-4.

32. Abu Lahab dan isterinya. 111: 1-5.

33. Ar-Ruum (Bangsa Rome). 30: 2-5.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: