Indeks Al-Quran: XII. POLITIK

Indeks Al-Quran: XII. POLITIK

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

XII. POLITIK

1. Hukum. 10: 109. 13: 41. 16: 124. 21: 112. 38: 26.

2. Kekuasaan milik Allah. Ia berikan kepada yang Ia kehendaki. 2: 247. 3: 26. 4: 59, 83.

3. Pemimpin.

a. Kewajipan taat kepadanya. 4: 59. 64: 16.

b. Rendah hati kepada masyarakat. 15: 88.

4. Syuura (mesyuarat). 3: 159. 42: 38.

5. Perdamaian. 2: 208. 8: 61. 47: 35.

6. Perkongsian dalam kejahatan. 35: 10. 58: 9.

7. Gerakan rahsia. 58: 8, 10.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: