Indeks Al-Quran: X. PERATURAN YANG BERHUBUNG DENGAN HARTA

Indeks Al-Quran: X. PERATURAN YANG BERHUBUNG DENGAN HARTA

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

X. PERATURAN YANG BERHUBUNG DENGAN HARTA

1. Harta. 3: 186. 4: 24. 8: 28. 10: 88. 23: 55. 47: 36. 48: 11. 57: 20. 61: 11. 63: 9. 64: 15. 69: 28.

2. Pemilikannya. 6: 73. 7: 158. 17: 111. 42: 49. 43: 85. 45: 27. 48: 14. 57: 2, 5. 64: 1. 67: 1. 85: 9.

3. Cara memperolehnya. 35: 29. 61: 1, 10.

4. Pembelanjaannya. 5: 64. 13: 22. 14: 31.

5. Kaya.

a. Orang kaya. 3: 10, 181. 8: 36. 24: 22.

b. Mencari kekayaan. 9: 74. 16: 71. 18: 46.

c. Fitnah harta. 8: 28. 17: 83. 42: 27. 57: 20.

6. Orang-orang fakir. 6: 52. 9: 91. 18: 28. 24: 22.

7. Sedekah. 4: 114. 5: 45. 12: 88. 33: 35.

8. Hak kerabat, anak yatim, fakir miskin dan musafir. 2: 177. 8: 41. 9: 60. 17: 26.

9. Kekayaan manusia. 2: 88. 4: 161. 9: 34.

10. Amanah (dapat dipercayai). 4: 58. 8: 27.

11. Akad/ Perjanjian. 2: 282.

12. Jual beli. 2: 275. 24: 37.

13. Takaran dan timbangan. 3: 75. 6: 152. 7: 85.

14. Harta perempuan. 4: 4, 7, 11, 19, 32.

15. Harta anak yatim. 4: 2, 6, 10. 6: 152. 17: 34.

16. Harta orang yang tidak sempurna akalnya. 4: 5.

17. Harta orang kafir. 8: 36. 104: 2, 3. 111: 2.

18. Pencurian. 5: 38. 60: 12.

19. Riba. 2: 275, 276, 278-280. 3: 130. 30: 39.

20. Perjudian. 2: 219. 5: 90, 91.

21. Hutang. 57: 11, 12, 18. 64: 17. 73: 20.

22. Kesaksian dalam jual beli. 2: 282, 283.

23. Bersyarikat. 38: 21-24. 24: 61.

24. Cukai. 6: 141. 8: 41. 9: 29. 58: 13.

25. Wasiat.

a. Kewajipan berwasiat. 2: 180. 4: 11, 12.

b. Peringatan bagi yang tidak melaksanakannya. 2: 181.

c. Peringatan agar tidak berlebih-lebihan. 4: 11-13.

26. Warisan. 8: 72, 75. 89: 19.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: