Indeks Al-Quran: VIII. HUBUNGAN SOSIAL

Indeks Al-Quran: VIII. HUBUNGAN SOSIAL

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

VIII. HUBUNGAN SOSIAL

I. Manusia

1. Kejadian manusia. 4: 1. 7: 12. 22: 5. 35: 11.

2. Keadaan dan sifat-sifatnya. 22: 66. 36: 77.

3. Mulia dan hinanya. 29: 65. 33: 72. 36: 77.

4. Pemuliaan Allah padanya. 17: 70. 89: 15.

5. Haiwan ditundukkan bagi manusia. 6: 142. 22: 28. 23: 21, 22. 40: 79. 43: 12, 13.

6. Larangan menganggap dirinya paling baik. 4: 49. 53: 32.

7. Keadaan majority manusia. 2: 243.

8. Mengeluh tatkala tertimpa musibah dan lupa bersyukur ketika dapat nikmat. 11: 9. 29: 65. 31: 32. 41: 39. 42: 48. 89: 15, 16.

9. Panjang umur membuatnya lemah. 16: 70. 22: 5. 30: 34. 35: 11. 36: 68. 95: 55.

10. Amanat yang dipikulnya. 32: 72.

11. Apa isi dadanya. 7: 43. 10: 57. 23: 78.

12. Yang menyembah Allah tidak sepenuh hati. 22: 11.

 

II. Perkara perempuan.

1. Perempuan. 7: 189. 12: 33. 23: 6. 35: 11. 43: 16.

2. Hijab. 24: 30-31, 60. 33: 53, 55, 59.

 

III. Perkara lelaki.

13: 23. 16: 70. 24: 32.

 

IV. Lelaki dan perempuan.

38: 71. 42: 48.

 

V. Kebiri.

4: 118, 119. 34: 31.

 

VI. Keluarga.

1. Pembentukannya. 13: 38. 25: 54. 74: 14.

2. Nikah. 5: 5. 24: 3, 26, 33. 30: 21. 33: 37.

3. Melajang. 4: 25. 24: 33.

4. Yang halal dan haram dinikahi. 4: 21, 24. 5: 5. 33: 50.

5. Nikah dengan orang musyrik. 2: 221.

6. Menikahi anak yatim, hamba sahaya lelaki dan perempuan. 24: 32.

7. Perintah menjaga diri yang belum mampu kahwin. 24: 33.

8. Mas kahwin. 2: 236. 4: 20, 21, 24. 5: 5.

9. Poligami dan persyaratannya. 4: 3.

10. Hamil dan menyusui. 2: 233. 31: 14. 46: 15.

11. Anak-anak. 52: 51. 57: 20. 60: 12. 63: 9.

12. Membunuh anak-anak. 17: 31. 60: 12.

13. Menanam anak perempuan hidup-hidup. 16: 58. 43: 17. 81: 8.

14. Kepimpinan lelaki. 4: 34.

15. Nusyuuz (isteri membangkang). 4: 34, 128-130.

16. Damai sebelum cerai. 4: 35.

17. Cerai.

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum cerai. 4: 24. 65: 1, 2.

b. Hukum-hukum yang berkenaan dengan cerai. 33: 39. 64: 4-7.

c. Jumlah cerai. 2: 229.

18. Zhihaar. 33: 4. 58: 1-4.

19. Ilaa’. 2: 226, 227.

20. Li’aan. 24: 6-9, 13.

21. ‘Iddah perempuan yang ditinggal mati suami. 2: 234.

22. Melamar perempuan yang masih dalam masa ‘iddah. 2: 235.

23. Bahagian warisan perempuan yang ditinggal mati suami. 4: 12.

24. Pemaksaan menjadi perempuan lacur. 24: 33.

25. Hak ibu bapa. 4: 36, 151. 29: 8.

26. Sebahagian isteri dan anak menjadi musuh. 64: 14.

27. Izin di waktu-waktu rehat. 24: 58, 59.

28. Menyusahkan isteri. 4: 19.

 

VII. Mengangkat anak.

1. Larangan mengangkat anak. 33: 4, 5, 40.

2. Menikahi mantan isteri anak angkat. 33: 37.

 

VIII. Menyambung tali silaturahim.

42: 23.

 

IX. Anak-anak yatim.

1. Memuliakannya. 17: 34. 59: 7. 76: 8.

2. Memberi wasiat kepadanya. 4: 5.

 

X. Masyarakat.

1. Penghormatan, ucapan, dan etika bertemu. 16: 32. 20: 47. 28: 55. 33: 44. 43: 89.

2. Sopan santun dan minta izin. 2: 189. 23: 53.

3. Sopan santun dalam majelis. 58: 8, 9, 12.

4. Rakan duduk. 4: 69, 140. 18: 28. 80: 1-10.

5. Wasiat kepada jiran, teman dan hamba sahaya. 4: 36.

6. Musafir. 8: 41. 9: 60. 17: 26. 30: 38. 59: 7.

7. Tolong-menolong. 5: 2. 8: 74. 9: 71.

8. Persaudaraan. 5: 52. 9: 11. 15: 47.

9. Jemaah. 2: 43. 4: 71. 37: 1.

10. Perdamaian. 8: 1. 49: 9, 10.

11. Bersatu dan mengikuti jalan yang lurus. 30: 31, 32. 2: 103, 105. 6: 59. 8: 46.

12. Cinta kasih. 9: 71. 33: 6. 80: 1, 7-9.

13. Taklid buta. 2: 170. 31: 21. 34: 43. 37: 69.

14. Yang suka dipuji. 3: 188.

15. Pemaaf, ramah, dan menahan amarah. 3: 159. 4: 149. 15: 85. 16: 126. 24: 22. 25: 63.

16. Perubahan dalam umat. 8: 53. 13: 11.

 

XI. Bangsa-bangsa.

1. Perbezaan manusia. 32: 25. 42: 10. 43: 63, 65. 45: 17.

2. Bangsa-bangsa dan suku-suku. 5: 48.

3. Kelebihan antara satu dan yang lain. 5: 48.

4. Pemimpin. 10: 14, 73. 27: 62. 35: 39. 43: 32.

5. Dijadikan dari satu jiwa.  40: 67. 42: 11.

6. Bangsa Arab. 2: 143. 19: 98. 22: 78.

7. Orang Badui (orang kampong). 49: 14, 17.

8. Kabilah dan suku. 2: 253. 5: 48. 49: 13. 98: 4.

9. Tiap umat mempunyai ajal. 16: 61. 17: 58.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: