Indeks Al-Quran: IX. AKHLAK

Indeks Al-Quran: IX. AKHLAK

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

IX. AKHLAK

I. Akhlak yang terpuji.

1. Perilaku yang baik. 26: 63. 52: 26, 27. 58: 11.

2. Membalas kejahatan dengan kebaikan. 13: 22, 23. 23: 96. 25: 63. 28: 54. 41: 34, 35.

3. Mengerjakan kebaikan. 23: 96. 28: 54.

4. Berlumba dalam mengerjakan kebaikan. 5: 48. 9: 100. 21: 90. 35: 32.

5. Hikmah. 4: 113. 16: 125. 17: 39. 33: 34.

6. Perdamaian di antara manusia. 4: 114.

7. Jujur. 5: 119. 9: 119. 39: 33, 35. 47: 21.

8. Ucapan yang lebih baik. 17: 53. 41: 33.

9. Senyum dan muka cerah. 30: 21. 33: 48.

10. Istiqamah. 19: 31. 20: 32. 33: 70. 42: 15.

11. Hati yang bersih. 6: 125. 8: 61. 13: 24. 19: 62.

12. Pemaaf. 4: 149. 16: 126. 24: 22. 64: 14.

13. Maaf disertai pembebasan. 43: 89. 64: 14.

14. Roh Perdamaian. 6: 127. 8: 61. 13: 24. 25: 63.

15. Kasih saying. 48: 29. 90: 18.

16. Ihsan. 17: 7. 18: 30. 22: 37. 28: 77. 29: 69.

17. Mengutamakan orang lain. 4: 135. 20: 7.

18. Memuliakan tetamu. 12: 59. 69: 34. 74: 44.

19. Menjaga kehormatan. 2: 273. 5: 5.

20. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. 23: 5-7. 24: 30, 31. 33: 35.

21. Berpaling dari perbuatan sia-sia. 28: 55.

22. Sederhana dalam berbicara dan jalan. 31: 19.

23. Tenang. 13: 28. 48: 4, 18, 26.

24. Seimbang dalam segala sesuatu. 35: 32.

25. Mensyukuri nikmat. 3: 103. 8: 26. 33: 9.

26. Sabar. 42: 43. 46: 35. 47: 31. 50: 39. 52: 48.

27. Menahan marah. 16: 126. 42: 37. 64: 16.

28. Berlaku adil. 7: 29. 60: 8.

29. Tawaduk (rendah diri). 17: 37. 24: 30.

30. Menepati janji. 6: 152. 8: 42. 9: 4. 7: 12.

31. Kebersihan. 22: 29. 48: 27. 74: 1-4.

 

II. Akhlak yang tercela.

1. Akhlak yang buruk. 4: 123. 5: 100. 6: 135.

2. Pendapat yang tergesa-gesa. 17: 37.

3. Berlebih-lebihan. 5: 101. 49: 12.

4. Sifat yang buruk. 2: 27. 4: 31. 6: 136. 45: 19

5. Ujub. 4: 36, 49. 31: 18. 57: 23.

6. Sombong. 31: 18. 32: 15. 38: 74, 75. 39: 59.

7. Tipu daya. 3: 185. 4: 120. 7: 51. 17: 64. 31: 33.

8. Perselisihan dan pertengkaran. 2: 188.

9. Perbuatan yang tak sesuai dengan perkataan. 2: 44. 61: 2.

10. Terang-terangan dalam ucapan yang buruk. 4: 148.

11. Mengikuti nafsu syahwat. 3: 14.

12. Bohong. 9: 77. 16: 105. 22: 30. 39: 3. 61: 2, 3.

13. Sangka buruk. 3: 154. 49: 12. 53: 26.

14. Memata-matai. 49: 12. 15: 18. 17: 36. 49: 12.

15. Ghibah (membicara aib orang lain). 49: 12. 104: 1.

16. Adu domba. 5: 41. 9: 47. 68: 11.

17. Pembohong. 33: 58. 49: 6. 68: 10-16.

18. Pengumpat. 23: 97. 68: 11. 104: 1-9.

19. Pencela. 9: 79. 49: 11. 104: 1, 2.

20. Menyebar kabar bohong. 7: 86. 33: 60, 61.

21. Perkataan yang tidak dimaksudkan. 2: 225. 5: 89. 23: 1-3. 25: 72. 28: 55.

22. Senda gurau dan main-main. 7: 51. 21: 17.

23. Menghina. 31: 6. 36: 30. 46: 26. 49: 11.

24. Memanggil dengan gelar yang buruk. 49: 11.

25. Mengada-ada terhadap Allah dan Rasul. 20: 61. 21: 5. 25: 4. 32: 3. 34: 8.

26. Terang-terangan dalam berbuat kejahatan. 4: 148. 24: 19.

27. Marah. 3: 133, 134. 9: 15. 42: 36, 37.

28. Bersedih hati terhadap apa yang telah hilang. 3: 156. 57: 23.

29. Cemburu. 2: 90.

30. Pengecut. 3: 156, 158. 4: 72, 73. 8: 15, 16.

31. Kedekut. 3: 180. 25: 67. 59: 9. 64: 16. 70: 15.

32. Menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerimanya. 2: 262-264.

33. Tamak. 2: 168. 4: 32. 15: 88. 20: 131.

34. Boros. 21: 9. 25: 67. 26: 151. 36: 19. 39: 53.

35. Mubazir. 6: 141. 17: 26, 27, 29. 25: 67.

36. Orang yang melampaui batas. 26: 151.

37. Angkuh. 8: 47.

38. Takabur. 16: 29. 32: 15. 40: 35, 76.

39.Derhaka. 13: 25. 16: 90. 26: 277. 42: 42.

40. Kerosakan. 28: 77. 29: 36. 30: 41. 47: 22.

41. Merosak. 5: 33, 64. 26: 151, 152. 47: 22.

42. Khianat. 8: 27, 58, 71. 12: 52. 8: 55-58.

44. Berbuat buruk dengan terang-terangan. 4: 148.

45. Menipu. 83: 1-3.

46. Tipu daya. 35: 10. 10: 43. 40: 45. 71: 22.

47. Riak. 2: 264. 4: 38, 142. 8: 47.

48. Mengambil harta pampasan. 50: 24. 59: 40.

49. Hasad dengki. 2: 109. 4: 54. 48: 15. 113: 1-5.

50. Mencegah kebaikan. 50: 25. 68: 1-13. 70: 21.

51. Kebencian. 5: 8. 108: 3.

52. Lalai. 6: 131. 10: 7, 92. 16: 108. 19: 39. 30: 7.

53. Keras hati. 2: 74. 5: 13. 6: 43. 22: 53. 39: 22.

54. Pelaku keji. 4: 15, 16. 6: 151. 82: 14.

55. Fasik. 3: 82. 17: 16. 18: 50. 29: 34. 46: 20.

56. Berzina. 4: 24, 25. 5: 5.

57. Kekafiran. 8: 55. 29: 65. 31: 32. 41: 49-51.

58. Perbuatan keji. 6: 151. 16: 90. 7: 28.

59. Perempuan jalang. 24: 26.

60. Perempuan lacur. 24: 33.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: