Indeks Al-Quran: VII. JIHAD

Indeks Al-Quran: VII. JIHAD

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

VII. JIHAD

I. Jihad dalam Islam.

1. Dakwah untuk berjihad. 5: 35, 54.

2. Larangan memusuhi. 2: 190. 5: 2. 22: 39.

3. Tidak ada perang dalam Islam kecuali jihad di jalan Allah. 2: 190, 256. 8: 39.

4. Genjatan senjata. 8: 61.

5. Bertingkah laku yang paling baik. 2: 194.

6. Peperangan dalam Islam. 47: 4-6.

7. Pujian bagi jihad. 4: 71-77, 84, 95, 96, 104.

8. Keutamaan bagi orang yang berjihad. 4: 95, 100. 8: 74, 75. 9: 122. 48: 17.

9. Celaan bagi yang enggan berjihad. 4: 72, 73, 88-91. 9: 38-57, 81-97, 111. 33: 9-21.

10. Berlari dari peperangan. 8: 15. 33: 16, 17.

11. Tentera paling buruk. 9: 38-57, 81-97, 111.

12. Persiapan pasukan. 8: 60.

 

II. Peraturan-peraturan peperangan.

1. Undang-undang dan peraturan jihad. 4: 71, 94. 5: 33, 34. 16: 61, 95.

2. Hukum-hukum khusus.

a. Solat diwaktu perang. 4: 101-103.

b. Orang buta, tempang, dan sakit. 9: 91. 48: 16, 17.

c. Perang dalam bulan Haram. 2: 194, 217. 5: 97. 9: 36, 37.

d. Perang di tanah haram. 2: 191. 29: 67.

e. Memerangi orang-orang yang mengucapkan salam. 4: 94.

f. Yang lebih besar daripada pembunuhan. 2: 191, 217. 8: 25, 39. 29: 10.

g. Baiah. 9: 111. 48: 10, 18. 60: 12.

3. Perdamaian. 49: 9, 10.

 

III. Rahsia-rahsia dalam perang.

1. Wajib menyimpannya. 4: 83.

2. Memberi informasi. 4: 83. 33: 60-62. 49: 6.

 

IV. Hasil perang.

1. Kemenangan itu dari Allah. 2: 249. 9: 25.

2. Kemenangan setelah dizalimi. 22: 29, 60.

3. Kekalahan. 3: 139-141, 168-175, 195-197.

4. Harta pampasan perang. 48: 19-21. 59: 6-10.

5. Sebab-sebab kemenangan.

a. Bantuan tentera Allah. 3: 124, 125. 33: 9.

b. Kurnia Allah.

 

V. Tawanan perang dan hamba sahaya.

1. Bila tawanan boleh diambil. 8: 67, 68.

2. Tebusan sebelum menjadi hamba sahaya. 47: 4.

3. Langkah-langkah untuk menghilangkan perbudakan.

a. Sikap manusiawi terhadap budak. 4: 25, 36.

b. Wajib memberi kesempatan untuk membeli dirinya dan membantunya. 9: 60.

c. Memerdekakannya. 2: 177. 4: 91, 92. 5: 89.

 

VI. Para syahid.

1. Mereka yang hidup di sisi Allah. 2: 154.

2. Kedudukan dan apa yang disediakan Allah untuk mereka.  22: 58, 59. 47: 4-6.

 

VII. Peperangan di masa Nabi.

1. Perang Uhud. 3: 121-128, 152-171.

2. Perang Badar. 8: 5-19, 41-45, 49, 50, 67.

3. Perang Hunain. 9: 25-27.

4. Perang Tabuk. 9: 42-60, 62-98, 118, 119.

5. Perang Khandak. 33: 9-27.

6. Perang Hudainiyah dan Baiturridhwan. 48: 1-27.

7. Perang Bani Nadhir. 59: 2-6.

8. Pembukaan kota Makkah. 110: 1-3.

 

VIII. Siaga dalam perang.

3: 200.

 

IX. Pembalasan dalam perang.

16: 126.

 

X. Perabot perang.

1. Besi. 57: 25.

2. Kuda. 3: 14. 8: 60. 16: 8. 17: 64. 59: 6.

 

XI. Hijrah.

1. Kewajipannya. 8: 72. 16: 110. 29: 56.

2. Pahala orang hijrah. 2: 218. 3: 195. 39: 10.

3. Hijrahnya Nabi. 9: 41.

4. Kaum Anshar. 9: 117. 59: 9.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: