Indeks Al-Quran: VI. DAKWAH KEPADA ALLAH

Indeks Al-Quran: VI. DAKWAH KEPADA ALLAH

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

VI. DAKWAH KEPADA ALLAH

I. Hukumnya wajib

1. Kepada setiap orang Islam. 16: 90. 19: 55.

2. Ancaman bagi yang tidak mahu berdakwah. 2: 174. 3: 187. 16: 44. 33: 4.

3. Tugas utama para Rasul. 24: 54. 29: 18.

II. Hikmah (bijaksana) dalam berdakwah.

1. Dakwah wajib dengan hikmah. 16: 125.

2. Dakwah harus dengan bahasa yang boleh difahami. 14: 4. 41: 44.

3. Berdebat dengan cara yang lebih baik. 16: 125. 17: 53. 18: 54. 29: 46. 43: 57-59.

4. Membalas kejahatan dengan kebaikan. 13: 22, 23. 23: 96. 25: 63. 28: 5. 41: 34, 35.

5. Pemakaian perumpamaan dalam berdakwah. 2: 26. 39: 27. 14: 25. 25: 33.

6. Larangan memaki orang kafir yang akan menyebabkan ia memaki Allah.  6: 108.

III. Batas-batas dakwah.

1. Tidak ada paksaan dalam beragama. 2: 256. 10: 9. 18: 29. 22: 78.

2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama. 4: 171. 5: 177.

3. Penyeksaan kerana Aqidah adalah kezaliman. 2: 114. 29: 56. 85: 1-10.

4. Jangan fanatik, kerana fanatik ciri orang kafir. 3: 73.

5. Bersikap keras kepada orang kafir yang memerangi. 2: 193. 4: 89. 28: 86. 66: 9.

6. Mempermudah urusan orang Islam. 4: 162. 5: 44-48, 69. 6: 52, 53, 68, 69, 108. 7: 87.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: