Indeks Al-Quran: V. AMAL

Indeks Al-Quran: V. AMAL

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

V. AMAL

1. Ajakan untuk beramal. 3: 146. 4: 104.

2. Kewajipan beramal menurut kemampuan. 2: 233, 286. 4: 82. 6: 152. 7: 42. 23: 62.

3. Tanggung jawab

a. Tanggung jawab atas perbuatan. 24: 54. 30: 44. 36: 54. 37: 39. 39: 70. 41: 46.

b. Tidak ada tanggung jawab atas perbuatan orang lain. 6: 164, 10-41. 24: 54.

4. Balasan.

a. Balasan sesuai dengan amal. 6: 114.

b. Kejelekan dibalas dengan kejelekan pula. 22: 60. 27: 90. 28: 84. 40: 40. 42: 40.

5. Amal soleh.

a. Dakwah untuk beramal soleh. 6: 70.

b. Berlumba dalam kebaikan. 5: 48. 9: 100.

c. Istiqamah dalam beramal. 4: 81. 11: 11.

d. Pertengahan dalam beramal. 17: 29.

e. Muka yang cerah. 4: 28. 8: 63. 17: 53.

f. Berkata dengan perkataan yang paling baik. 2: 83, 263. 17: 53. 41: 33.

g. Sesuai antara perkataan dan perbuatan. 2: 44. 3: 188. 61: 2.

h. Budi yang baik. 2: 104. 4: 86. 17: 53.

i. Al Ihsaan. 18: 39. 22: 37. 28: 77. 29: 69.

j. Tolong-menolong antara sesama. 5: 2. 8: 74. 9: 71.

k. Rendah hati. 15: 88. 17: 37. 25: 63. 16: 125.

l. Tawakkal. 4: 81. 6: 102. 11: 123. 12: 67.

m. Takwa. 4: 1, 128-131. 5: 2, 4.

n. Amal yang menyebabkan kebaikan. 2: 177, 189. 3: 92. 76: 5-22.

o. Amal yang menyebabkan kejayaan. 6: 1, 55. 8: 29. 12: 109. 20: 132. 21: 49.

p. Taat kepada Allah, Rasul, dan Pemimpin. 3: 32, 132. 9: 71. 24: 52, 54, 56.

6. Perbuatan buruk.

a. Perbuatan dosa. 3: 178. 5: 2, 3, 62. 6: 120.

b. Melakukan dosa. 4: 31. 7: 100. 14: 10.

7. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan.

a. Memakan bangkai, darah dan daging babi. 2: 173. 5: 3. 6: 121, 145. 16: 115.

b. Minum arak dan yang memabukkan. 2: 219. 4: 43. 5: 90, 91. 47: 15.

c. Zina dan perbuatan keji

* Perbuatan keji. 33: 30. 42: 37. 53: 32.

* Nikah yang diharamkan. 4: 22-25. 5: 5.

* Nikah dengan orang musyrik. 2: 221.

* Mendatangi isteri pada waktu haid. 2: 222, 223.

* Homoseksual. 4: 16. 7: 80-82.

* Mendatangi isteri tidak pada tempatnya. 2: 223.

d. Dalam masalah harta.

* Makan harta yang tidak halal. 2: 188.

* Mengurangi timbangan. 83: 1-3.

* Riba. 2: 275-279. 3: 130. 4: 161. 30: 39.

* Mencuri. 5: 38, 39. 60: 12.

* Menimbun emas dan perak. 9: 34, 35.

* Berjudi. 2: 219. 4: 29. 5: 90, 91.

e. Dalam perkataan.

* Menghalalkan dan mengharamkan. 16: 116, 117.

* Ghiibah. 4: 148. 49: 12. 104: 1.

* Menyembunyikan persaksian. 5: 106.

* Bersumpah untuk maksiat. 5: 89. 68: 10.

* Mengejek. 23: 97. 49: 11. 1 04: 1-2.

f. Pembunuhan dan perang.

* Perang di Masjidil Haram dan dalam bulan haram. 5: 2, 97. 9: 36, 37.

* Membunuh anak. 17: 31. 60: 12.

* Mumbunuh jiwa yang diharamkan Allah. 2: 178. 9: 5. 17: 31, 33. 25: 68. 60: 12.

* Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. 16: 58, 59. 43: 17. 81: 8, 9.

* Bunuh diri. 2: 195. 4: 29, 30.

g. Derhaka. 7: 33. 10: 23. 13: 25. 16: 90. 42: 39.

h. Zalim. 2: 229. 5: 39. 6: 82. 20: 111. 51: 59.

i. Bejudi dan mengundi nasib. 5: 3, 90, 91.

j. Menentang Allah. 2: 114. 5: 33. 9: 63.

k. Ancaman bagi orang yang merosak. 6: 49. 9: 24. 10: 33. 28: 77, 83. 59: 19.

l. Dosa manusia penyebab kerosakan di bumi. 30: 41.

8. Salah dalam beramal. 33: 5.

9. Yang membatalkan amal. 6: 88. 7: 147.

10. Keberhasilan dalam beramal. 6: 135.

11. Kemudahan dalam beramal. 12: 110.

12. Putus asa. 17: 83. 29: 23. 30: 36. 39: 53. 41: 49.

13. Taklid dalam beramal. 37: 69, 70. 43: 22-25.

14. Keberuntungan dan kebahagiaan. 8: 45. 9: 88. 12: 23. 16: 116. 20: 79. 22: 77. 24: 31, 51.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: