Indeks Al-Quran: II. IMAN

Indeks Al-Quran: II. IMAN

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

II. IMAN

I. Iman kepada Allah.

1. Ajakan untuk beriman. 4: 135, 162. 9: 20.

2. Hakikat Iman. 21: 94. 33: 70. 34: 37. 35: 7.

3. Iman itu seperti cahaya. 39: 22. 42: 52. 61: 8.

4. Perbezaan antara Mukmin dan kafir. 3: 162. 28: 61. 35: 8. 40: 58. 41: 40. 45: 21. 47: 14.

5. Perbezaan antara Iman dan Islam. 49: 14.

6. Iman lebih utama daripada memberi minum jemaah haji dan meramaikan Masjidil Haram. 9: 19.

7. Iman dan amal. 3: 57. 7: 42. 13: 29. 14: 23.

8. Hidayah menuju iman. 3: 75. 4: 175. 12: 111.

9. Contoh Iman. 66: 11, 12.

10. Hidayah. 5: 50. 6: 75. 13: 2. 15: 99. 32: 24. 44: 7.

11. Kemunafikan. 11: 5. 48: 6. 66: 9. 74: 31.

12. Ragu. 2: 147. 22: 11. 34: 51-54. 10: 94, 95.

13. Cubaan/ ujian. 8: 25, 28. 23: 97, 98. 41: 36.

14. Balasan. 22: 50-51. 40: 60. 90: 18, 19. 91: 1-10.

15. Taubat. 2: 160. 5: 39. 7: 153. 11: 3-5. 17: 25.

16. Mohon ampunan. 40: 55. 42: 5. 47: 19. 51: 18.

17. Syafa’at. 2: 255. 4: 85. 10: 3. 19: 85-87. 20: 109.

18. Cubaan adalah ujian bagi iman seseorang. 5: 51. 6: 165. 11: 7. 21: 35. 29: 2. 47: 31.

II. Orang-orang beriman.

1. Sifat-sifatnya. 2: 285. 6: 122. 8: 74. 11: 17.

2. Perlindungan Allah. 2: 257. 5: 55-56. 6: 127.

3. Kasih Allah kepada mereka dan cinta mereka kepada Allah. 2: 165. 3: 31. 5: 54.

4. Mereka taat kepada Allah dan rasulNya. 2: 186. 3: 172. 6: 36. 8: 24. 13: 18. 28: 50.

5. Yang disediakan Allah bagi Mukmin. 5: 9. 7: 42, 44. 8: 2-4. 10: 2, 4, 9, 103. 11: 23, 109.

6. Janji Allah kepada Mukmin. 5: 9. 8: 2-4.

7. Janji Allah mewariskan bumi kepada orang-orang Mukmin. 21: 105, 106. 24: 55.

8. Kehidupan Mukmin di dunia dan akhirat. 3: 57. 5: 9. 10: 4. 13: 29. 24: 55. 31: 8. 32: 19.

9. Kebahagiaan Mukmin di dunia dan akhirat. 2: 201. 4: 79. 7: 156. 10: 26. 20: 75.

10. Tiada ketakutan bagi Mukmin. 5: 69. 6: 48.

11. Cubaan-cubaan Mukmin. 21: 35. 29: 2.

12. Mukmin dan kafir. 3: 162. 28: 61. 35: 8. 38: 28.

III. Allah.

1.  Cinta kepadaNya. 2: 165, 186. 3: 31-32.

2. Bertawakkal. 5: 11, 23. 6: 102. 7: 89. 11: 123.

3. Takut kepadaNya. 8: 2. 13: 13. 16: 50.

4. Kurnia Allah. 4: 83, 175. 9: 28. 14: 4. 16: 9.

5. Berserah diri. 10: 49. 12: 64. 39: 36.

6. Tunduk pada perintahNya. 3: 26. 21: 108.

7. Mengharap dari Allah. 17: 57. 18: 110.

8. Khusyuk di hadapanNya. 2: 45, 46. 6: 63.

9. Dzikrullaah. 18: 24. 24: 37. 26: 227. 29: 45.

10. Syukur. 14: 7. 27: 40. 28: 73. 29: 17. 30: 46.

IV. Malaikat-malaikat.

1. Iman kepada malaikat. 20: 116. 22: 75.

2. Sifat-sifatNya. 26: 93. 35: 1. 72: 10-12.

3. Pengabdiannya kepada Allah. 7: 206.

4. Mengharap Allah. 70: 4.

5. Turun dengan perintah Allah. 16: 2. 97: 4.

6. Melaksanakan perintah Allah.

a. Mencabut nyawa. 4: 97. 6: 61, 93. 7: 37.

b. Mencatat amal perbuatan anak Adam. 10: 21. 43: 80. 50: 17-18, 21. 72: 27. 82: 11.

c. Menjaga manusia. 6: 61. 13: 11. 82: 10.

d. Doa-doa malaikat. 33: 43. 42: 5. 40: 7-9.

e. Syafa’at-syafa’atnya. 53: 26.

f. Memikul Arasy. 40: 7. 69: 17.

g. Menolong orang-orang Mukmin. 3: 124. 8: 9, 12.

h. Malaikat Azab. 74: 28-31. 2: 210. 43: 77.

i. Malaikat Rahmat. 13: 23-24.

j. Peniup sangkakala. 6: 73. 18: 99. 20: 102.

7. Diantara yang tersebut namanya.

a. Jibril. 2: 97-98. 26: 193. 66: 4. 81: 20.

b. Marut.  2: 102.

c. Malik. 43: 77.

d. Malaikat maut. 32: 11.

e. Mikail. 2: 98.

f. Harut. 2: 102.

V. Kitab-kitab Allah.

1. Kitab-kitab suci. 17: 2, 4. 19: 12, 30. 22: 8.

2. Taurat. 7: 157. 9: 111. 48: 29. 61: 6. 62: 5.

3. Injil. 3: 3, 48, 65. 7: 157. 48: 29. 57: 27.

4. Zabur. 3: 184. 4: 163. 16: 44. 17: 55. 21: 105.

5. Shuhuf Ibrahim. 87: 19.

6. Shuhuf Musa. 53: 36. 87: 19.

VI. Para Nabi dan Rasul.

1. Iman kepadanya. 29: 46. 57: 7, 8, 19. 61: 11.

2. Keutamaan satu di atas yang lain. 2: 253. 17: 55.

3. Yang terpilih di antara mereka. 7: 144.

4. Perjanjian mereka. 3: 181. 33: 7.

5. Mereka tidak berkhianat dalam ghanimah. 3: 161.

6. Tugas mereka. 4: 79. 10: 47. 13: 43. 16: 82.

7. Perintah untuk memperingatkan. 6: 70.

8. Mereka tidak mengambil upah dalam berdakwah. 6: 90. 23: 72. 25: 57. 36: 21.

9. Bijak dalam berdakwah. 3: 104. 16: 125.

10. Hukum mereka di antara manusia. 2: 213.

11. Setiap umat ada yang memberi peringatan. 35: 24.

12. Bahasa kaum. 14: 4.

13. Manusia biasa yang diberi wahyu dari Allah. 21: 7, 8.

14. Setiap Nabi punya musuh. 6: 112. 25: 31.

15. Kesaksian mereka terhadap umat-umatnya. 2: 143. 4: 41. 22: 78. 28: 75. 73: 15.

VII. Hari Akhir.

1. Kematian.

a. Ketentuan yang pasti. 4: 78. 23: 15.

b. Tiap-tiap umat mempunyai ajal yang pasti. 7: 34. 10: 49. 15: 5. 16: 61. 17: 58. 35: 45.

c. Sesaat menjelang mati. 50: 19. 56: 83-87.

d. Cubaan-cubaan. 67: 2.

2. Hari Kebangkitan. 6: 36. 11: 7. 20: 55.

3. Iman kepada Hari Akhirat. 2: 4, 177. 4: 162.

4. Nama-nama Hari Akhirat.

a. Yaumuddiin. 1: 4.

b. Al Aakhirah. 2: 4.

c. Yaumul Qiyaamah. 75: 1.

d. Al Saa’ah. 6: 31.

e. Yaumul Hasyr. 19: 39.

f. Al Mii’aad. 28: 85.

g. Yaumul Ba’ts. 30: 56.

h. Yaumul Fashl. 37: 21.

i. Yaumuttalaaq. 40: 15.

j. Yaumul Jam’i. 42: 7.

k. Yaumul Wa’iid. 50: 20.

l. Al Waqiah. 56: 1.

m. Yaumut Taghaabun. 64: 9.

n. Al Haaqqah. 69: 1.

o. Al Qaari’ah. 69: 4.

p. Aththämmatul Kubraa. 79: 34.

q. Al Shaakhkah. 80: 33.

r. Al Ghaasyiyah. 88: 1.

5. Tanda-tanda sebelum datangnya hari Akhirat. 2: 210. 27: 82. 44: 10, 11. 52: 9, 10. 54: 1.

6. Kedahsyatannya. 3: 106. 4: 42. 5: 115. 6: 15.

7. Penetapannya. 2: 232. 6: 134. 10: 53. 13: 2.

8. Al Hasyr (Pengumpulan manusia di Padang Masyar). 15: 25. 18: 47, 99.

9. Diperlihatkan semua amal perbuatan di atas timbangan dan diserahkan buku catatan. 21: 1, 47. 23: 63. 24: 39. 29: 13.

10. Kelompok-kelompok makhluk pada hari Akhirat. 56: 7, 41-55, 88-95. 90: 17-20.

11. Nasab pada Hari Akhirat. 23: 102. 31: 33.

12. Kesaksian angota badan. 24: 24. 36: 65.

13. Pembalasan sesuai dengan amal. 4: 85.

14. Pahal dunia dan akhirat. 4: 134. 18: 46.

15. Balasan perbuatan baik. 18: 88. 20: 76.

16. Pembalasan perbuatan buruk. 4: 123. 5: 29.

17. Pengutamaan akhirat di atas dunia. 31: 33. 40: 39. 42: 36. 43: 32-35. 47: 36. 57: 20.

18. Cubaan harta benda dan anak. 8: 28, 64, 15. 68: 10-14.

VIII. Ghaib.

1. Iman kepada perkara ghaib. 2: 3, 33. 3: 179.

2. Syurga.

a. Sifat-sifatnya. 37: 40-61. 47: 12, 15. 51: 15.

b. Penghuninya. 31: 8. 32: 19. 36: 55-58.

c. Nama-namanya.

1. Al Aakhirah. 2: 102. 43: 35.

2. Jannaat ‘Adn. 9: 72. 13: 23. 16: 31. 18: 31.

3. Jannaat Firdaus. 18: 107.

4. Jannaat Ma’waa. 32: 19.

5. Jannaat Na’iim. 5: 65. 10: 9. 22: 56. 31: 8.

6. Jannah Al Khuld. 25: 15.

7. Jannah ‘Aaliyah. 69: 22. 88: 10.

8. Jannah al-Ma’waa. 53: 15.

9. Jannah Na’iim. 56: 89. 70: 38.

10. Al Husnaa. 4: 95. 10: 26. 13: 18. 16: 62.

11. Al Daar Al Aakhirah. 28: 83.

12. Daarussalaam. 6: 127. 10: 25.

13. Daarul Qarraar. 40: 39.

14. Daarul Muttaqiin. 16: 30.

15. Daarul Muqaamah. 35: 35.

16. Raudhaatul Jannaat. 42: 22.

17. Thuubaa. 13: 29.

18. ‘Illiiyyuun. 83: 19.

19. Al Firdaus. 23: 11.

20. Fadhl. 33: 47.

21. Yamiin. 56: 27, 38, 90, 91.

3. Neraka.

a. Sifat-sifatnya. 2: 24. 4: 56. 18: 29. 20: 48.

b. Para penghuninya. 15: 43. 16: 62. 17: 97.

c. Nama-nama Neraka.

1. Al Aakhirah. 39: 9.

2. Bi’sal Qaraar. 14: 29. 38: 60.

3. Bi’sal Mashiir. 2: 126. 3: 162. 8: 16. 9: 73.

4. Bi’sal Mihaad. 2: 206. 3: 12, 197. 13: 18.

5. Bi’sal Wirdul Mauruud. 11: 98.

6. Al Jahiim. 9: 113. 22: 51. 26: 91. 40: 7. 79: 3.

7. Jahannam. 2: 206.

8. Al Haafirah. 79: 10.

9. Al Huthamah. 104: 4-5.

10. Daarul Bawaar. 14: 28.

11. Daarul Khuld. 41: 28.

12. Daarul Faasiqiin. 7: 145.

13. Al Saahirah. 79: 14.

14. Al Sa’iir. 22: 4. 33: 64. 35: 6. 42: 7. 48: 13.

15. Saqar. 54: 48. 74: 26, 27.

16. Al Samuum. 52: 27.

17. Suu’uddaar. 13: 25. 40: 52.

18. Assuu’aa. 30: 10.

19. Lazhaa. 70: 15.

20. Al Haawiyah. 101: 9.

21. Al Naar. 2: 24.

22. Al Zaqqum. 37: 62. 44: 43. 56: 52.

4. Kekekalannya

a. Kekal dalam syurga. 7: 42. 10: 26. 14: 23.

b. Kekal dalam neraka. 5: 80. 6: 128. 7: 36.

5. Istilah kejiwaan.

a. Ruh. 32: 9. 17: 85. 70: 4. 78: 38.

b. Al Nafs. 6: 70. 7: 189. 11: 105. 13: 33. 14: 51.

c. Al Fu’aad. 6: 110, 113. 11: 120. 16: 78. 23: 78.

d. Al Fithrah. 16: 68.

e. Al Hawaa. 4: 135. 3: 29. 38: 26. 28: 50.

d. Adh-Dhamiir. 6: 152. 7: 100-202. 50: 16.

6. Jin. 11: 119. 15: 27. 27: 17, 39. 41: 25.

7. Syaitan.

a. Tabiat dan perbuatannya. 2: 102. 25: 2.

b. Permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. 5: 91. 7: 27. 14: 22. 43: 36.

c. Godaannya. 8: 48. 12: 5. 20: 116, 120.

d. Pengikutnya. 5: 91, 92. 7: 27. 14: 22. 43: 36.

8. Sihir. 7: 116. 10: 77, 81. 20: 69, 71, 73. 113: 4.

9. Qadha dan Qadar. 13: 39. 17: 58. 23: 43.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: