Indeks Al-Quran: I. RUKUN ISLAM

Indeks Al-Quran: I. RUKUN ISLAM

Senarai Tajuk Al-Quran

Disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Al Himshy

(Al Qur’aan Tafsiir wa Bayaan, penerbit Dar Al Rasyid, Damaskus)

Di salin daripada Tafsir Al-Quran Perkata, penerbit Maghfirah Pustaka.

I. RUKUN ISLAM

I. AGAMA

1. Agama di sisi Allah. 2: 112, 213. 3: 19, 83, 85, 102. 4: 125. 5: 3. 6: 14, 70, 125, 161, 162. 27: 91.

2. Tidak ada paksaan. 2: 256. 10: 99. 18: 29.

3. Dakwah kepada Islam. 2: 211, 285. 5: 3. 6: 70. 21: 92. 23: 52. 28: 61. 32: 18. 39: 11-14.

4. Hakikat Islam. 1: 6-7. 2: 112, 131-132, 135, 142, 208. 3: 19-20, 51, 67, 85, 101. 4: 125. 5: 16.

5. Ikhlas dalam beragama. 10: 22, 105. 29: 65. 31: 32. 39: 2-3, 11. 40: 41, 65. 98: 5.

6. Muslim. 2: 132, 136. 3: 52, 64, 84, 102. 5: 11. 6: 163. 10: 72. 16: 89, 102. 21: 108. 22: 78. 23: 52.

7. Jahiliah. 3: 154. 5: 50. 6: 28, 136, 140. 33: 33.

II. TAUHID

I. Mentauhidkan Allah

1. Keberadaan Allah. 2: 28-29, 164. 3: 18, 190, 191. 6: 73, 80. 7: 185. 10: 6. 11: 7. 13: 2-4. 17: 12.

2. Pengesaan mutlak dan meniadakan sesuatu. 2: 255. 3: 2, 26. 6: 18, 56, 161, 163-165. 10: 32, 104-105. 16: 51. 20: 14.

3. Allah Maha Esa. 2: 21-22, 28-29, 107, 115, 117, 133, 163, 165, 255. 4: 1, 87, 126, 131-132.

4. Allah sebagai Rabb. 2: 21, 258. 3: 51. 4: 1. 5: 72, 117. 14: 39. 15: 25, 86. 16: 7, 47, 125.

5. Perintah-perintah Allah. 6: 57, 62, 151-153. 7: 33. 8: 44. 11: 123. 12: 67. 13: 31. 19: 64.

6. Akidah dan Agama. 2: 9-13, 165, 200-207. 6: 25-30. 10: 40-43. 22: 3-4, 8, 10-13.

7. Ancaman bagi yang ingkar akan keesaan Allah. 27: 59-64. 28: 71-72. 34: 24, 27.

8. Mengambil pelajaran dari umat terdahulu. 6: 6. 9: 70. 10: 13-14, 20. 14: 9-17. 20: 128. 22: 45-48. 27: 51. 29: 40. 30: 9. 32: 26.

9. Peringatan dengan ancaman Allah. 2: 14, 206. 3: 25. 5: 5. 9: 24, 52, 55. 7: 68, 69, 72. 19: 39.

10. Janji dan ancaman Allah. 2: 24-25. 3: 56-58.  5: 98. 13: 18. 24: 64. 26: 198-209. 28: 67.

11. Ancaman. 2: 159-162, 174-176. 3: 10, 31, 77, 90-91, 177-178. 8: 39. 10: 8. 18: 29.

12. Asmaul Husna. 7: 180. 17: 110. 20: 8. 59: 24.

13. Sifat-sifat Allah.

A. Sifat yang dinisbatkan kepada Allah.

1. Rabbul ‘Aalamiin. 1: 2. 2: 131. 5: 28. 39: 75. 41: 9.  43: 46. 45: 36. 56: 80. 59: 18. 68: 43. 81: 29.

2. Penguasa hari Akhirat. 1: 4.

3. Pemilik kurnia yang agung. 2: 105. 3: 74. 8: 29. 57: 21, 29. 62: 4.

4. Pencipta langit dan bumi. 2: 117. 6: 101.

5. Maha Dahsyat hukumanNya. 2: 196, 211. 3: 11. 5: 2, 98. 13: 6, 40. 3: 22. 59: 4, 7.

6. Maha Dahsyat seksaNa. 2: 165.

7. Maha Cepat perhitunganNya. 2: 202. 3: 19, 199. 5: 4. 13: 41. 24: 39. 40: 17.

8. Pemilik pembalasan. 3: 4. 5: 95. 14: 47.

9. Raja diraja. 3: 26.

10. Sebaik-baik pengatur tipu daya. 3: 54. 8: 30.

11. Sebaik-baik Penolong. 3: 150.

12. Maha Mengetahui perkara ghaib. 5: 109, 116. 9: 78. 34: 48.

13. Sebaik-baik Pemberi rezeki. 5: 114. 22: 58. 23: 72. 34: 89. 62: 11.

14. Pencipta langit dan bumi. 6: 14. 12: 101. 14: 10. 35: 1. 39: 46. 42: 11.

15. Sebaik-baik Pemberi keputusan. 6: 57.

16. Paling cepat hisabNya. 6: 62.

17. Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata. 6: 73. 13: 9. 23: 92. 32: 6. 39: 46. 59: 22. 62: 8.

18. Penumbuh butir dan biji tumbuh-tumbuhan. 6: 95.

19. Penyinsing pagi. 6: 96.

20. Maha Pengasih. 6: 133. 18: 85.

21. Maha cepat seksaNya. 6: 165. 7: 167.

22. Sebaik-baik hakim. 7: 87. 10: 109. 12: 80.

23. Sebaik-baik Pembuka jalan kemenangan. 7: 89.

24. Sebaik-baik Pengampun. 7: 155.

25. Yang Mahakeras seksaNya. 13: 13.

26. Tuhan Pemilik langit yang tujuh. 23: 86.

27. Tuhan Pemilik Arasy. 9: 129. 21: 22. 23: 86.

28. Pimilik keperkasaan. 37: 180.

29. Cahaya langit dan bumi. 24: 35.

30. Pengampun dosa. 40: 3.

31. Yang Maha Tinggi darjatNya. 40: 15.

32. Pemilik Arasy. 40: 15. 85: 15.

33. Pemilik ampunan. 13: 6. 41: 43.

34. Pemilik azab yang pedih. 41: 43.

35. Pemilik kekuatan. 51: 58.

36. Pemilik kebesaran dan kemuliaan. 55: 27.

37. Maha Luan ampunanNya. 53: 32.

38. Tuhan dan raja manusia. 114: 2-3.

39. Tuhan segala sesuatu. 6: 164.

40. Tuhan Harun dan Musa. 20: 70.

41. Tuhan langit dan bumi. 13: 16. 17: 102.

42. Pemilik tempat-tempat yang tinggi. 70: 3.

43. Ahli Takwa. 74: 56.

44. Pemilik pengampunan. 74: 56.

45. Tuhan falaq (Subuh). 113: 1.

46. Tuhan datuk moyang dahulu. 26: 26. 37: 126.

47. Tuhan timur dan barat. 26: 28. 13: 9. 55: 17.

48. Yang Mempunyai rahmat yang luas. 6: 147.

49. Maha Mendengar doa. 3: 38. 14: 39.

50. Menghidupkan yang mati. 30: 50. 41: 39.

51. Yang patut kita bertakwa kepadanya. 74: 56.

52. Yang berhak memberi ampunan. 74: 56.

53. Hakim seadil-adilnya. 11: 45. 95: 8.

54. Tuhan waktu subuh. 113: 1.

55. Tuhan manusia. 114: 1.

56. Raja manusia. 114: 2.

57. Tuhan sesembahan manusia. 114: 3.

58. Tuhan tempat terbit dan terbenam matahari. 26: 28. 37: 9.

59. Tuhan semua langit. 45: 36.

60. Tuhan bumi. 45: 36.

61. Tuhan negeri ini (Mekah): 27: 91.

62. Tuhan tempat terbit matahari. 37: 5. 70: 40.

63. Tuhan bintang Syi’ra. 53: 49.

64. Tuhan kedua tempat terbit matahari. 55: 17.

65. Tuhan kedua-dua tempat terbenam matahari. 55: 17.

66. Tuhan pemilik Kaabah. 106: 3.

67. Pemilik akal yang cerdas. 53: 6.

68. Maha Kuat. 53: 5.

69. Pemilik kemuliaan. 10: 60. 27: 73. 40: 61.

70. Sebaik-baik pemberi tempat. 23: 29.

71. Sebaik-baik Yang mewarisi. 21: 89.

72. Sebaik-baik Pemberi rahmat. 23: 209, 118.

73. Yang Maha Penyayang. 7: 151. 21: 64.

74. Pemilik kebesaran. 55: 78.

75. Pemilik Arasy. 81: 20.

76. Pemilik rahmat. 6: 147.

77. Maha Pelaksana apa yang dikehendaki. 11: 107. 85: 16.

78. Raja yang benar. 20: 114. 23: 116.

B. Sifat-sifat yang lain

1. Al Rahmaan. 1: 1.

2. Al Muhiith. 2: 19. 3: 120. 8: 47. 11: 92. 41: 54. Muhiithan. 4: 108, 126.

3. Al Qadiir. 6: 17. 8: 41. 9: 39. 11: 4. 24: 45. 29: 20. Qadiran. 25: 54. 33: 27. 35: 44. 48: 21.

4. Al Hakiim. 2: 32.

5. Al Samii’. 2: 127.

6. Al Qariib. 2: 186. 11: 61. 34: 50.

7. Al Ra’uuf. 2: 143, 207. 3: 30. 9: 117, 128. 16: 7.

8. Al Haliim. 2: 225, 235, 263. 3: 155. 4: 12. 5: 101.

9. Al Khabiir. 2: 234.

10. Al Qayyuum. 2: 255. 3: 2. 20: 111.

11. Al ‘Aliyy. 2: 255. 22: 62. 31: 30. 34: 23. 40: 12.

12. Al ‘Azhiim. 2: 255. 42: 4. 56: 74, 96. 69: 33, 52.

13. Al Ghaniyy. 3: 97. 6: 133. 10: 68. 14: 8.

14. Al Hamiid. 2: 267. 11: 73. 31: 12, 26. 34: 6.

15. Al Raqiib. 4: 1. 5: 117. 33: 52.

16. Al Kabiir. 13: 9. 22: 62. 31: 30. 34: 23. 40: 12.

17. Al ‘Afwu. 22: 60. 58: 2. 4: 43, 99, 149.

18. Al Muqtadir. 54: 42, 55. 18: 45.

19. Al Hasiib. 4: 6, 86. 33: 39.

20. Al Qahiir. 6: 18, 61.

21. Al Lathiif. 6: 103. 12: 100. 22: 63. 31: 16.

22. Al Hafiizh. 11: 57. 34: 21. 42: 6.

23. Al Muta’aalii. 13: 9.

24. Al Waahid. 12: 39. 13: 16. 14: 48. 38: 65. 39: 4.

25. Al Qahhaar. 12: 39. 13: 16. 14: 48. 38: 65. 39: 4.

26. Al Khallaaq. 15: 86. 36: 81.

27. Al Malik. 20: 114. 23: 116. 59: 23. 62: 1.

28. Al Haqq. 6: 62. 10: 30, 32. 18: 44. 20: 114.

29. Al Qawiyy. 8: 52. 11: 66. 22: 40, 74. 40: 22.

30. Al Fattaah. 34: 26.

31. Al Syakuur. 17: 3. 35: 30, 34. 42: 23, 33.

32. Al Waliyy. 42: 9, 28. 4: 45.

33. Al Razzaaq. 51: 58.

34. Al Matiin. 51: 58.

35. Al Barr. 52: 28.

36. Al Maliik. 54: 55.

37. Al Awwal. 57: 3.

38. Al Akhir. 57: 3.

39. Al Zhaahir. 57: 3.

40. Al Baathin. 57: 3.

41. Al Quddus. 59: 23. 62: 1.

42. Al Salaam. 59: 23.

43. Al Mu’min. 59: 23.

44. Al Muhaimin. 59: 23.

45. Al Jabbar. 59: 23.

46. Al Mutakabbir. 59: 23.

47. Al Khaaliq. 59: 24.

48. Al Baari’. 59: 24.

49. Al Musyawwir. 59: 24.

50. Al Akram. 96: 3.

51. Al Ahad. 112: 1.

52. Al Shamad. 112: 2.

53. Al Rahiim. 1: 1, 3.

54. Al ‘Aliim. 2: 29.

55. Al Tawwaab. 9: 104, 118. 24: 10, 12, 49. Tawwaaban. 4: 12, 64. 110: 3.

56. Al Bashiir. 5: 71. 11: 112. 17: 1. 31: 28. 35: 31. Bashiiran. 20: 35. 25: 20. 33: 9.

57. Al Waasi’. 3: 73. 5: 54. 24: 32. 53: 32. Wasii’an. 4: 130.

58. Al ‘Aziiz. 2: 129.

59. Al Syaakir. 2: 158. 4: 147.

60. Al Ghafuur. 2: 173.

61. Al Ghaffar. 20: 82. 38: 66. 30: 5. 40: 42.

62. Al Hayy. 2: 255. 3: 2. 20: 111. 25: 58. 40: 65.

63. Al A’lam. 5: 61. 10: 40. 11: 31. 12: 77.

64. Al Jaami’. 3: 9. 4: 140.

65. Al Syahiid. 3: 98. 6: 19. 10: 46. 10: 29. 13: 43.

66. Al Shaadiq. 6: 146.

67. Al Dhaarr. 58: 10.

68. Al Qadiir. 6: 37, 65. 17: 99. 23: 95. 36: 81.

69. Al Kaafi. 39: 36.

70. Al Kariim. 27: 40. 82: 6.

71. Al Mujiib. 11: 61.

72. Al Majiid. 11: 73. 85: 15.

73. Al Mukhshii. 58: 6.

74. Al Muhyii. 30: 50. 41: 39.

75. Al Mudhill. 3: 26.

76. Al Musta’aan. 12: 18. 21: 112.

77. Al Mushawwir. 59: 24.

78. Al Mu’izz. 3: 26.

79. Al Mu’iid. 85: 13.

80. Al Mughnii. 53: 48.

81. Al Muqni. 53: 48.

82. Al Muqiit. 4: 85.

83. Al Muntaqim. 32: 22. 43: 41. 44: 16.

84. Al Maulaa. 8: 40. 22: 78. 47: 11. 3: 150. 66: 2.

85. Al Nashiir. 8: 40. 22: 78. 4: 45, 75. 17: 80.

86. Al Nuur. 24: 35.

87. Al Haadii. 25: 31.

88. Al Wariits. 15: 23. 21: 89. 28: 58.

89. Al Waali. 13: 11.

90. Al Waduud. 11: 90. 85: 14.

91. Al Wakiil. 3: 173. 6: 102. 11: 12. 12: 66. 17: 65.

92. Al Waliyy. 3: 68. 42: 7, 28. 5: 55. 7: 155. 34: 41.

93. Al Wahhaab. 3: 8. 38: 9, 35.

94. Al A’laa. 79: 24. 87: 1. 92: 20.

14. Ilmu Allah. 3: 29, 119. 4: 45, 70, 108. 7: 7, 52, 89. 10: 36, 61. 11: 5-6. 17: 25, 47, 54.

15. Pemilik satu-satunya perintah dan hukum. 2: 113, 210. 6: 57, 62. 8: 44. 11: 123. 13: 33. 18: 92, 124. 19: 64. 21: 23. 27: 78.

16. Iraadatullaah. 10: 107. 16: 40. 17: 16. 22: 14, 16. 28: 5. 36: 82. 48: 11. 54: 50.

17. Masyii’atullaah. 3: 6, 13, 26, 37, 40, 47, 73-74, 129, 179. 4: 48, 49, 116, 133.

18. Kesucian Allah dari sifat zalim. 8: 60. 9: 70. 11: 101, 117. 117: 71.

19. Ketergantungan manusia terhadap Allah. 14: 8. 16: 96. 29: 6. 35: 15. 39: 7. 51: 57.

20. Pujian kepada Allah. 1: 1. 3: 191. 5: 116. 8: 40. 10: 10, 18. 12: 108. 15: 98. 16: 1. 18: 1.

21. Rahmat Allah. 2: 64, 105. 3: 74. 9: 61. 11: 9. 15: 56. 18: 10, 58. 24: 10, 14, 20-21. 39: 53.

22. RedhaNya. 2: 207, 265. 4: 114. 5: 119. 9: 62, 96, 100. 20: 84, 109. 39: 7. 48: 18. 58: 22.

23. MurkaNya. 2: 61. 3: 112, 162. 4: 93. 5: 60, 80. 7: 152. 8: 16. 16: 106. 48: 6. 58: 14. 40: 10.

24. Takut dan Takwa. 5: 93. 6: 72. 7: 35. 8: 2. 10: 31. 13: 21. 15: 45. 21: 49. 23: 57. 33: 70.

25. KelembutanNya. 10: 11. 16: 61. 18: 58. 35: 45. 43: 5. 89: 14.

26. KecintaanNya. 5: 13, 42, 54, 93. 9: 4, 7, 108. 49: 7, 9. 60: 8. 61: 4. 76: 8.

27. Tawakkal. 65: 3. 26: 217-220. 64: 13. 33: 3.

28. NikmatNya. 1: 7. 2: 211. 4: 69. 5: 3. 6: 7, 11, 141-144. 7: 10, 26. 17: 66, 70, 83. 19: 58.

29. Hanya kepadaNya segala sesuatu dikembalikan. 5: 48, 105. 8: 44. 19: 40. 21: 93. 22: 41, 76. 23: 60. 24: 64. 28: 70, 88. 29: 8.

30. Yang menghidupkan dan mematikan. 6: 95. 7: 158. 9: 116. 10: 31, 56. 22: 6, 66. 23: 80.

II. Syirik dan orang musyrik.

1. Beribadah kepada selain dari Allah. 10: 18, 28. 19: 82-83, 89-94. 34: 43. 37: 35-36.

2. Larangan dan ancaman terhadap syirik. 2: 22, 165. 4: 64. 5: 75, 76.

3. Kesucian Allah dari persekutuan. 2: 116. 4: 171. 5: 79. 10: 68. 16: 71-76. 18: 26.

4. Salah paham yang menjadi dalih. 6: 148-149. 16: 35. 43: 10-22.

5. Allah dan RasulNya bebas dari orang-orang musyrik. 9: 1-16, 28, 36.

6. Menyembah berhala perbuatan tercela. 10: 18. 14: 30. 25: 3. 29: 25.

7. Berpaling dari orang-orang musyrik. 4: 140. 6: 68-70, 106. 7: 199. 15: 94. 53: 29.

III. Orang kafir.

1. Sifat-sifatnya. 2: 6-7, 26, 39, 98, 114, 121, 126, 171, 210, 217, 257. 3: 4, 19, 32, 56, 149, 151. 4: 18, 42, 56, 76, 102, 137, 150, 151, 173.

2. Perumpamaannya seperti orang mati dan tuli. 2: 7, 18. 7: 178. 10: 42-43. 11: 24. 13: 16, 19. 17: 12. 18: 57. 21: 45. 22: 46.

3. kekufuran adalah segala kegelapan. 2: 257. 5: 16. 13: 16. 57: 9, 28. 61: 8. 65: 11.

4. Perbezaan antara Mukmin dan kafir. 3: 162. 35: 8. 38: 28. 40: 58. 41: 40. 45: 21.

5. Kebohongan dan bantahan terhadap ayat-ayat Allah. 2: 79-81. 3: 78. 4: 51. 5: 104. 8: 31, 55. 11: 18-22.

6. Berpaling dari ayat-ayat Allah. 12: 105. 20: 124. 32: 22. 34: 5. 45: 31. 46: 3.

7. Orang-orang kafir yang membangkang. 3: 12, 176. 6: 12. 8: 55. 18: 55. 31: 23.

8. Permintaan agar segerakan akan turunnya azab. 4: 153. 7: 203. 8: 32. 22: 47.

9. Kesalahpahaman mereka terhadap takdir. 6: 148-149. 16: 35. 43: 20.

10. Permusuhan mereka. 2: 105, 109. 3: 119-120. 4: 5, 101. 5: 82. 9: 8, 10. 17: 53. 20: 39.

11. Para pemimpin berlepas diri dari para pengikutnya. 29: 25. 30: 12. 34: 31-33, 40-41. 37: 27-33.

12. Menolak beriman tidak bermanfaat. 2: 209. 20: 135. 36: 49, 50. 43: 66. 44: 59.

13. Mengikuti kekufuran. 2: 120. 3: 100, 149. 5: 77. 6: 121, 153. 10: 89. 18: 28. 25: 52.

14. Menghalang-halangi jalan Allah. 2: 217. 3: 99. 7: 86. 8: 34. 9: 35. 14: 3. 22: 25. 31: 6.

15. Tantangan bagi orang kafir. 2: 23-24. 10: 38. 11: 13. 17: 88. 28: 49. 52: 33-34.

16. Larangan memberi sikap loyal kepada mereka. 4: 137-138, 143. 9: 17, 24. 58: 14-19, 22. 60: 1-9, 13.

17. Larangan menolong mereka. 28: 86.

18. Wajib berpaling daripada mereka. 4: 139. 7: 198. 11: 110. 15: 93. 25: 52. 30: 60.

19. Bersikap keras terhadap mereka. 2: 193. 3: 85. 4: 89. 5: 33, 34. 28: 86. 47: 4, 8. 58: 5, 22.

20. Ejekan kepada orang kafir. 4: 53. 37: 149-157. 43: 15-21. 52: 30-46. 68: 35-47.

21. Amal mereka sia-sia di hari Kiamat. 3: 117. 8: 36. 14: 18. 24: 39, 40. 25: 23.

22. Memberi rasa takut dihati mereka. 3: 151. 8: 12.

23. Ancaman kepada mereka. 4: 114. 5: 36. 9: 64. 33: 57-58. 42: 16. 47: 32. 59: 2-4.

24. Penyesalan mereka. 6: 27-30. 10: 54. 20: 103-104. 28: 64. 32: 12. 35: 37. 37: 20.

25. Hasil amal mereka. 3: 117. 8: 35. 9: 54, 55. 14: 18. 18: 104-107. 24: 39, 40. 25: 23.

26. Balasan atas tipu daya mereka. 3: 54. 10: 21. 14: 46. 27: 50-51. 34: 33. 35: 10, 43.

27. Kekufuran isteri Nuh dan isteri Luth. 66: 10.

28. Perumpamaan orang-orang yang tidak mengindahkan perintahNya. 2: 7, 18. 7: 179. 10: 42. 11: 24. 17: 72. 18: 57. 21: 45.

IV. Balasan orang-orang murtad.

2: 217. 4: 137. 5: 54. 16: 112. 47: 25-32.

V. Ancaman bagi perosak, derhaka dan fasik.

3: 63, 82, 110. 6: 49. 7: 39, 40, 56, 84.

VI. Yang ingkar terhadap hari Kebangkitan.

5: 29. 11: 7. 13: 5-7. 18: 48. 19: 44-70. 22: 5-7. 25: 11. 29: 23. 30: 16. 31: 32. 32: 10-11.

VII. Pendusta dan zalim

1. Sifat-sifat mereka. 2: 39, 105. 5: 10, 51. 9: 77. 10: 52. 11: 107. 13: 18. 15: 90-93. 16: 85, 104-105, 113. 17: 10, 45-48. 19: 38-39, 72. 21: 97.

2. Kekerasan hati mereka. 6: 43-45.

3. Berpaling daripada mereka. 4: 140. 6: 68. 7: 199. 11: 114. 68: 8.

VII. Orang-orang yang bodoh terhadap agama.

1. Berpaling dari mereka. 7: 199.

2. Taubat mereka diterima. 6: 54. 16: 119.

III. RASULULLAH SAW.

1. Keperibadian. 3: 159. 7: 157, 188. 9: 128. 29: 48. 41: 6. 42: 15. 48: 29. 62: 2. 72: 19.

2. Kerasulannya. 4: 105, 106, 170, 172. 27: 91-93. 35: 24, 42. 36: 13. 48: 28. 61: 6. 62: 2-4.

3. Wahyu. 2: 118, 344. 11: 49. 12: 102, 109. 13: 32. 16: 123. 17: 21, 39, 45, 108. 29: 45. 33: 2.

4. Karakter risalahnya. 4: 105. 7: 158. 11: 2. 13: 7. 17: 54. 18: 110. 21: 107. 22: 49. 25: 57. 34: 28.

5. Pendukung risalahnya. 5: 15, 19. 10: 15, 41-43, 104, 108. 11: 2, 12-14, 35, 101, 120. 12: 108. 15: 89, 94. 16: 2, 43, 44, 64, 82, 89, 103.

6. Meneladaninya. 33: 21.

7. Pengetahuan Ahli Kitab terhadap Muhammad SAW. 2: 89, 146. 6: 20.

8. Sifat-sifat Rasul dalam Taurat dan Injil. 7: 157. 61: 6.

9. Akhlak Rasul dan kurnia Allah kepadanya. 3: 159. 4: 113. 6: 50. 8: 33. 10: 16. 11: 2. 12: 103. 21: 107. 22: 67. 24: 35. 25: 1, 56.

10. Bimbingan Allah dan terjaga dari kesalahan. 2: 137. 5: 70. 9: 74. 15: 95. 17: 60, 73. 39: 36. 52: 48.

11. Rendah hati terhadap orang-orang Mukmin. 15: 88. 26: 215.

12. Keutamaan Rasulullah SAW. 5: 11. 9: 40, 61. 15: 87-99. 40: 77-78. 48: 28-29. 49: 1-5. 59: 6-7. 66: 1-5. 73: 1-9, 20.

13. Balasan orang-orang yang menentang Rasul dan ajarannya. 4: 115. 8: 13. 47: 32.

14. Akhlak orang Mukmin terhadapnya. 24: 62-63. 33: 53. 49: 1-5, 7.

15. Perkataan orang-orang kafir terhadapnya. 9: 61. 10: 2. 13: 5, 7. 15: 6-15. 16: 101, 103. 20: 133. 24: 11, 63. 26: 204. 41: 5. 108: 3.

16. Kejujuran Rasul dan mustahil ia berbohong terhadap Allah. 69: 44-47.

17. Bukan penyair. 86: 69. 37: 36-37. 69: 40-41.

18. Penghiburan dan penetapan hatinya. 3: 176. 5: 41, 48. 10: 65. 12: 110. 25: 31. 26: 3.

19. Janji Allah kepadanya. 2: 137. 5: 67. 9: 74. 15: 95. 17: 60, 73-74. 39: 36. 52: 48.

20. Kalam Allah kepadanya. 3: 31-32. 4: 65, 80, 113. 9: 48. 10: 65. 11: 12. 12: 103-104.

21. Teguran Allah kepadanya. 8: 67-68. 9: 43, 113-114, 38, 37. 66: 1. 80: 1-11.

22. Isra dan Mi’raj. 17: 1. 53: 5-18.

23. Hijrahnya dan kedudukan orang-orang Muhajirin. 2: 218. 3: 195. 4: 89, 97-100. 8: 72-75, 22. 29: 56. 33: 6. 39: 10. 47: 13. 60: 10.

24. Isteri dan puteri-puterinya. 33: 6, 28-34, 50, 59. 66: 1-5.

25. Kesaksian Rasul dan umatnya terhadap semua manusia. 2: 143. 4: 41. 16: 84, 89. 22: 78. 28: 75. 33: 45. 48: 8. 73: 15.

IV. SOLAT

I. Thaharah

1. Bersuci. 2: 222. 3: 42. 5: 6. 8: 11. 56: 79. 74: 4.

2. Wuduk. 4: 43. 5: 6, 7.

3. Tayamum. 4: 43. 5: 6.

4. Mandi. 2: 222. 4: 43. 5: 6.

II. Mendirikan Solat.

1. Perintah Solat. 6: 72, 92. 7: 170, 205. 10: 87. 11: 114. 13: 22. 21: 73. 22: 34, 35, 41, 77-78.

2. Solat permintaan para Nabi. 14: 28, 32, 42.

3. Sifat orang-orang yang Solat. 23: 2, 9. 70: 22, 23, 34-35.

4. Rukuk. 2: 43, 125. 5: 55. 9: 112. 22: 28, 77. 48: 29.

5. Sujud. 2: 125. 3: 113. 7: 206. 9: 112. 13: 15. 27: 25. 32: 15. 39: 9. 41: 37. 48: 29. 53: 62. 55: 6.

6. Sujud Tilawah. 7: 206. 13: 16. 16: 49. 17: 107-109. 19: 58. 25: 60. 27: 25. 32: 15. 38: 24.

7. Mengeraskan suara dalam Solat. 17: 110. 50: 40. 51: 17-18. 52: 48-49. 76: 26.

8. Solat Jumaat. 62: 9.

9. Solat Musafir. 4: 101.

10. Solat Khauf. 4: 101-103.

11. Mengqashar Solat. 4: 101-102.

III. Kiblat.

2: 115, 143-145, 148-150.

IV. Masjid.

1. Kedudukan dan kemuliaannya. 2: 114, 187. 7: 29, 31. 18: 21. 22: 40. 24: 36, 37. 72: 18.

2. Masjidil Haram. 5: 2. 8: 34. 9: 7, 10, 28. 17: 1. 22: 25. 48: 25, 27.

 

V. Doa.

1. Seruan untuk berdoa. 2: 186. 4: 32. 5: 35. 6: 40-43, 52, 63. 7: 29, 55, 56, 180. 17: 110.

2. Tatacara berdoa. 7: 55, 205. 17: 110.

V. PUASA.

1. Makanan. 2: 168, 172-173. 3: 93-94. 4: 160. 10: 59. 16: 66-67, 114, 115.

2. Kewajipan berpuasa dan balasannya dari Allah. 2: 183-185, 187, 196. 4: 92. 5: 89. 19: 26. 33: 35. 58: 4.

VI. ZAKAT DAN SEDEKAH.

9: 5, 11, 58, 60, 67, 71, 75, 79, 99, 103. 14: 31. 17: 28. 18: 81. 21: 73. 23: 4. 24: 37, 56. 25: 67. 27: 3.

VII. HAJI DAN UMRAH.

1. Kewajipan haji dan adabnya. 2: 158, 189, 196, 203. 3: 96-97. 9: 19. 22: 25-37.

2. Makkah. 2: 126. 3: 96. 6: 92. 8: 35. 22: 25-27. 27: 91. 28: 57-59. 29: 67. 42: 7. 48: 24. 90: 1.

3. Kaabah yang mulia. 2: 125. 3: 96-97. 5: 95, 97. 22: 26.

4. Bertolak dari Arafah. 2: 198.

5. Hari Raya Qurban. 5: 2, 97. 22: 32-33, 36-37. 108: 1-2.

6. Amalan-amalan haji. 2: 128, 196, 200. 6: 162. 22: 28, 34, 67.

7. Umrah. 2: 158, 196.

VIII. IBADAH.

1. Ibadah hanya untuk Allah. 1: 4. 2: 21. 7: 29.

2. Nazar. 2: 270. 3: 35. 19: 26. 22: 29. 76: 7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: